Niet de sterkste of snelste soort overleeft, maar de soort die zich het makkelijkste kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden (Darwin).” 

Wendbaarheid is een mindset en heeft alles te maken met in beweging komen. Wendbare organisaties hebben wendbare medewerkers die de verantwoordelijkheid nemen over hun werk, loopbaan en leven. Die verandering zien als kansen om te leren en te groeien.

Teams zijn de bouwstenen van een organisatie. De expertise van medewerkers komt samen in teams. Daar moet, in dialoog en met elkaar, naar oplossingen voor nieuwe vraagstukken worden gezocht. Daar worden doelen omgezet in resultaat. Het concept ‘team’ verandert. Teams zijn steeds vaker multidisciplinaire en resultaatverantwoordelijke gelegenheidsteams, verbonden door waarden.

Een sterke cultuur is het bindmiddel tussen de medewerkers en de organisatiedoelen. Met als culturele norm collectief eigenaarschap. Gedeeld leiderschap helpt bij het ontwikkelen daarvan. Leiderschapstaken worden daarbij gedeeld door verschillende leden van een team. Degene die deskundig is en dat wil heeft de leiding (over het proces, het project, de vergadering etc.). Leidinggevenden geven richting en ruimte, zodanig dat het collectief eigenaarschap toeneemt en stimuleren het team samen ontdekken, experimenteren en naar oplossingen te zoeken. Teamleden nemen de verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke resultaat. 

 In the Jungle book (Kipling) is een mooie metafoor besloten over teamontwikkeling en gedeeld leiderschap.

De Wolven in het boek worden ‘the people’ genoemd. Zij zijn een collectief waarbinnen iedere wolf evenveel waarde heeft en uniek is zijn kwaliteiten en persoonlijkheid. Iedere wolf weet dat het collectief sterker is dan de individuele wolf, maar ook dat iedere wolf impact heeft op de kracht van het collectief.

De wolven voelen zich verbonden door de wet van de Jungle. Er is sprake van gedeeld leiderschap. Samen wegen ze besluiten af. Welke impact heeft het op de groep of op het grotere geheel waarvan andere dieren deel uitmaken? De dialoog wordt op het scherpst van de snede gevoerd en duurt soms dagen. Als het besluit eenmaal is genomen toont het collectief vertrouwen in het besluit en draagt het uit. Ieder voelt zich verantwoordelijk en is bereid rekenschap te geven.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *