In een wereld waar veranderingen steeds sneller toenemen, neemt het belang van wendbaarheid ook toe. Covid heeft het besef vergroot dat wendbaar zijn als organisatie cruciaal is om te kunnen overleven.

Een wendbare organisatie kenmerkt zich door:

  1. Een strategie die is gericht op een lerende organisatie en die regelmatig wordt herijkt
  2. Een sterke bedrijfscultuur waarin veilig kan worden geexperimenteerd met een denk-doe-leer cyclus
  3. Besluitvorming op basis van dialoog en data
  4. De klant centraal stellen en oplossingen bieden die snel waarde leveren
  5. Autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid in de (multidisciplinaire) teams.
  6. Ruimte voor reflectie en steeds kunnen aanpassen op ‘dat wat nodig is’
  7. Medewerkers met een flexibele mindset, leervermogen en kritisch denkvermogen


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *